Ondersteuning bij leven met een beperking

Wij ondersteunen mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB), maar ook mensen met autisme, een lichamelijke beperking, of chronische ziekte, een zintuigelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.

Wat wij doen

Onze cliëntondersteuners kijken samen met u naar uw mogelijkheden, uw talenten en wensen. Wat heeft u nodig om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen? Hoe houdt u de regie over uw leven en wat heeft u daarbij nodig? Wie in uw netwerk kan helpen? Welke oplossingen zijn er voor u?

We zijn er voor iedereen die om welke reden dan ook beperkingen ervaart in zijn of haar leven. Bijvoorbeeld met onderwijs, werk, geld, of inkomen. Met wonen (ook beschermd of begeleid wonen), of vervoer. Maar ook met vrije tijd, relaties of emotionele problemen.

Voorbeelden van ondersteuning

Wij kunnen helpen bij het aanvragen van ondersteuning waarvoor een indicatie nodig is. Bijvoorbeeld via de gemeente bij de WMO. Maar we weten ook hoe je een WLZ-indicatie kan aanvragen bij het CIZ. We kunnen met u bekijken welke zorgaanbieder het beste bij uw hulpvraag en indicatie past. We hebben een goed beeld van de sociale kaart. Ook kunnen we ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie banenafspraak (of Wajonguitkering), of bij terugkeer naar werk bij ziekte.

Stel uw vraag