Mantelzorg

Zorgt u structureel voor uw partner, moeder, buurman of ziek kind? Bij deze mantelzorgtaken kunt u soms de nodige ondersteuning gebruiken. Schakel daarom de hulp in van Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom!

 

 

 

Ondersteuning bij mantelzorg


Mantelzorgondersteuning van Wijzijn

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg bestaat in vele vormen en is bij iedereen weer anders. Mantelzorgers ontlenen plezier en eigenwaarde aan het zorgen voor een ander, maar het kan ook te zwaar worden. Herkent u dit? Neem contact op met Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom.

Emotionele steun

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek of contact met lotgenoten, dan kunt u bij ons terecht. Mantelzorg Bergen op Zoom beschikt over een groot sociaal netwerk op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Regelmatig organiseren wij een mantelzorgcafé waar u in contact komt met andere mantelzorgers. 

Educatieve ondersteuning

Informatie geven aan mantelzorgers door middel van een lezing, een cursus of themabijeenkomst. Daarnaast het adviseren van collega-instellingen en bespreekbaar maken van problemen en knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen. 

Directe praktische steun 

Hand- en spandiensten in en om het huis, zoals tuinonderhoud, hulp bij administratie, boodschappen doen of de klussendienst. Deze steun wordt veelal vanuit vrijwilligersorganisaties geboden.

Respijtzorg

Respijtzorg is bedoeld om tijdelijk de zorg van de mantelzorger over te nemen. Het gaat om vormen van zorg die zowel buitenshuis als thuis worden geboden. Het steunpunt informeert, bemiddelt en ondersteunt u om gebruik te maken van de beschikbare vormen van respijtzorg. 

 

Meer informatie?

Wilt u contact met Mantelzorg Bergen op Zoom? U kunt langskomen aan de Jacob Obrechtlaan 5 in Bergen op Zoom, maar u kunt ons ook telefonisch en per mail bereiken. Bel ons op 0164 - 29 94 91 of mail naar info@mantelzorgbergenopzoom.nl

De coördinatoren van Mantelzorg Bergen op Zoom zijn Eline Kuijlen, Marloes Rutten en Katja Kley.     

Kijk ook eens op de website van Mantelzorg Bergen op Zoom.

Lees de tweede editie van de nieuwsbrief mantelzorg Brabantse Wal 2023. Deze editie kwam tot stand i.s.m. BWI, Steunpunt Mantelzorg Steenbergen en Mantelzorg Bergen op Zoom.

Stel uw vraag