Nieuws

Buurtpreventie draagt bij aan afname van woninginbraken

In BNDeStem van 6 januari 2017 wordt melding gemaakt van het teruggelopen aantal inbraken in de gemeente Roosendaal met maar liefst 70%.

De samenwerking tussen bewoners, WijZijnRoosendaal, politie en de gemeente Roosendaal leidt zichtbaar tot resultaat. Er zijn inmiddels bijna 40 buurtpreventieteams met ruim 600 deelnemers. Zoals het er nu naar uitziet komen daar in 2017 nog vele teams bij. Voor nadere info kan men terecht bij Ad van de Vrede, coördinator buurtpreventie in de gemeente Roosendaal, buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl

Stel uw vraag