Nieuws

Rode Kruis en WijZijn Traverse Groep slaan handen ineen tegen voedselnood


Voedselhulp voor de meest kwetsbaren

Samen met het Rode Kruis district Midden- en West-Brabant ondersteunen we mensen in de regio die - mede door COVID-19 - in voedselnood zijn geraakt. Het Rode Kruis stelt boodschappenkaarten en voedselpakketten ter beschikking voor huishoudens die (nog) niet voor andere hulp in aanmerking komen, of de weg daarnaartoe niet kunnen vinden. 

Coronacrisis

Door de coronacrisis zijn veel mensen plotseling extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten of mensen die hun inkomen zijn verloren. Door de samenwerking tussen het Rode Kruis en WijZijn Traverse Groep ontvangen ruim 230 huishoudens in Roosendaal, Bergen op Zoom en Rucphen voedselhulp. Helma van den Brink, bestuurder Rode Kruis district Midden- en West-Brabant: “Het Rode Kruis is erg blij met deze nieuwe samenwerking. Door onze kennis, ervaring en middelen te combineren halen we het beste in elkaar naar boven en versterken we elkaar in het bereiken van onze doelen; hulp bieden aan hen die het zo nodig hebben.”

Krachten bundelen

WijZijn Traverse Groep en de maatschappelijke partners waarmee WijZijn samenwerkt, hebben een duidelijk beeld van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen qua voedselhulpverlening. Zij zorgen ervoor dat de meest kwetsbare huishoudens de boodschappenkaarten en voedselpakketten maandelijks ontvangen. De intentie is om de samenwerking tussen beide organisaties in de toekomst verder uit te breiden om kwetsbare groepen in de regio nog beter bij te staan. Ad van Rijen, bestuurder WijZijn Traverse Groep: “Het bundelen van krachten tussen sociaal maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis en WijZijn Traverse Groep is van groot belang om zoveel mogelijk mensen die in deze periode in de problemen zijn gekomen de helpende de hand te kunnen bieden. Dit is een prachtige samenwerking: samen krijgen we meer voor elkaar!” 

Stel uw vraag