Nieuws

RUPS: voor prostituees die willen uitstappen

Een nieuw project van WijZijn is RUPS (Regionaal Uitstapprogramma ProstitueeS). Doel van het project is om prostituees (sekswerkers) te ondersteunen bij het stoppen met dit werk en te helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan.

Prostitutie komt in onze regio voor, soms wel meer dan u denkt. Uit schattingen van de politie zijn in Zeeland en West-Brabant zo’n 1.100 sekswerkers actief. Ongeveer 50% doet dit tegen hun wil. Ze zijn bijvoorbeeld gedwongen tot prostitutie omdat ze slachtoffer zijn van loverboys of mensenhandel of omdat ze verslaafd zijn of schulden hebben. Meer dan de helft heeft moeite om uit het vak te stappen, bijvoorbeeld door psychosociale problemen en verslaving. Ook praktische zaken spelen een rol, zoals het missen van een inkomen, schulden en geen woning hebben. Vaak hebben ze een gat in hun CV, wat het solliciteren moeilijker maakt.

Samenwerkingspartners
De GGD Zeeland heeft vanuit de overheid een subsidie ontvangen om prostituees te helpen met uitstappen. Het project draait in West-Brabant en Zeeland en er zijn diverse maatschappelijke welzijnsorganisaties bij betrokken, zoals WijZijn. De contactpersonen worden ook wel Prostitutie Maatschappelijk Werkers (PMW’ers) genoemd. WijZijn heeft drie PMW’ers, SMWO Goes twee en IMW Breda één.

Vertrouwen opbouwen
Het RUPS-programma kent vier fasen: kennismaking, intake, uitvoering en nazorg. PMW’er Nicole van der Logt: “Meer dan ooit moet je een lange adem hebben om met deze doelgroep te kunnen werken. Prostituees vinden het lastig om mensen te vertrouwen, een band opbouwen kost veel tijd. Ook nazorg bieden kost tijd, want als ze eenmaal zijn uitgestapt, is het vaak moeilijk om het vol te houden. Overigens zijn er ook prostituees die bewust kiezen voor het vak. Sommige sekswerkers besluiten zelfs om terug te keren. Wij zullen die keuze nooit veroordelen. Of mensen willen uitstappen, of niet: in beide gevallen bieden wij ondersteuning.”

Netwerk rond prostituees
De PMW’ers van WijZijn hebben hun eerste cliënten inmiddels gesproken. Daarnaast zijn ze bezig met het opzetten van een netwerk rond prostituees, onder meer met UWV, ISD, Stadlander, GGZ en politie. Intern en extern wordt voorlichting gegeven, zodat professionals de doelgroep sneller herkennen en kunnen doorverwijzen. Het project loopt twee jaar. “In die tijd doen we ervaring op met het RUPS-programma en bouwen we expertise op. Daarna zal de aandacht voor deze doelgroep geïntegreerd worden in ons dagelijks werk.”

Vermoedt u prostitutie bij een cliënt?
Mocht u prostitutie vermoeden of signaleren bij een van uw cliënten? Dan kunt u ze naar de
PMW’ers doorverwijzen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het e-mailadres pmw@wijzijntraversegroep.nl of via het telefoonnummer 0164 - 237056. Op de website www.rups.nu kunt u meer informatie vinden en bovendien kunt u bij ons een informatiefolder aanvragen.
 

Stel uw vraag