Nieuws

Toekenning subsidie voor verlenging #YouthGoals in Roosendaal

In 2020 is het project #YouthGoals gestart in de gemeente Roosendaal. Per 1 april 2023 is er vanuit de Maatschappelijke Diensttijd een nieuwe subsidie toegekend om dit project voor de periode van 3 jaar voort te zetten.

Foto v.l.n.r. Stijn Roovers, Levi Samson, Lynn van Oers, Katka Hommel, Bas van der Hulst, Joyce Boot

Maatschappelijke Diensttijd

Het doel van #YouthGoals is om jongeren tussen 14-27 jaar te activeren om met hun doelen, dromen en ideeën aan de slag te gaan. Jongeren hebben de keuze om een eigen plan te realiseren of om aan te sluiten bij een lokale activiteit voor uitvoering van hun maatschappelijke diensttijd. Zo betekenen ze iets voor anderen en voor hun omgeving en komen ze door talentontwikkeling zelf een stap verder. Ze ontmoeten andere jongeren en leren elkaar begrijpen.

Onderwijspartners

Jongeren uit het voortgezet onderwijs kunnen met #YouthGoals aan de slag voor hun profielwerkstuk of een ander schoolproject. Het Jan Tinbergen College, OMO scholengroep Tongerlo en Curio zijn betrokken als onderwijspartners bij het project. De scholen zijn betrokken bij de werving, waardering en het ondersteunen van de jongeren waar nodig. De gemeente Roosendaal is betrokken als co-financier.

Projectteam

Het projectteam van #YouthGoals Roosendaal begeleidt de jongeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Zij hebben kennis van de lokale Roosendaalse activiteiten en beschikken over een groot netwerk. Zo bieden ze jongeren volop mogelijkheden die aansluiten bij hun motivatie, leefwereld, kwaliteiten, leerwensen en interesses. De begeleiding is praktisch en gericht op het ontdekken en aansporen van vaardigheden. Jongeren leren wat ze voor een ander kunnen betekenen en ontwikkelen zich tot meer (omgevings)bewuste en maatschappelijk betrokken jongvolwassenen. 

Neem voor meer informatie contact op met Joyce Boot, projectleider #YouthGoals: joyce.boot@wijzijntraversegroep.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van YouthGoals.

Stel uw vraag