Nieuws

Welzijn op Recept in Bergen op Zoom gestart

De interesse in Welzijn op Recept groeit. Meerdere gemeenten in West-Brabant gaan hiermee aan de slag. Zo ook de gemeente Bergen op Zoom. Hier zijn in januari 2023 twee huisartsenprakijken gestart, de Poort en de Boswachter. Zij kunnen hun patiënten doorverwijzen naar een welzijnscoach. Irma Kapitein, werkzaam bij MEE West-Brabant, is projectleider van Welzijn op Recept in Bergen op Zoom.

Wat is Welzijn op Recept

Huisartsen zien relatief veel mensen met psychosociale problemen op het spreekuur. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. De huisarts kan deze mensen vaak niet de best passende hulp geven. Welzijn op Recept is een alternatief voor deze groep. De welzijnscoach is een vast dagdeel op de locatie van de huisarts aanwezig. Zij bespreekt met elke deelnemer zijn of haar wensen en mogelijkheden. Zo gaan ze samen op zoek naar een passende activiteit. De werkwijze ligt daarmee dicht bij de dagelijkse praktijk van huisartsen zodat deze verbinding vrij eenvoudig kan worden gelegd.

Positieve Gezondheid

Met Welzijn op Recept versterken gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties de samenwerking tussen het medische en sociale domein. Daarnaast sluit Welzijn op Recept goed aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheid die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Alleen de huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Welzijn op Recept kunnen hun patiënten doorverwijzen naar de welzijnscoach.

Download Flyer Welzijn op Recept

Meer informatie over Welzijn op Recept in Bergen op Zoom:
WijZijn Bergen op Zoom
iob@wijzijntraversegroep.nl
0164-299491

Stel uw vraag