Nieuws

WijZijn Op Straat draagt bij aan de verbinding in de wijk

Een wijk waarin kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, van elkaar leren en elkaar versterken, dat is waar het project 'WijZijn Op Straat' van WijZijn Traverse Groep een bijdrage aan levert. De jongerenwerkers organiseren activiteiten waarin de verbinding wordt gemaakt met kinderen, jongeren en hun ouders. Maar ook scholen en lokale ondernemers zijn hierbij betrokken. Het netwerk zorgt ervoor dat mensen in de wijk meer naar elkaar omkijken en het draagt bij aan een positieve leefomgeving.

Hilde Nuijtemans is coördinator van het project WijZijn op Straat. In de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom organiseren we twee keer per week activiteiten om zo in contact te komen met de kinderen en ouders uit de wijk. Vanaf de start hebben we moeten bouwen aan het winnen van vertrouwen van kinderen, ouders en het ophalen van behoeften. Door de korte lijntjes en de samenwerking met scholen en ondernemers in de wijk zijn we in staat geweest om impact te maken. WijZijn op Straat is nu een begrip in de wijk en kinderen vinden het leuk om deel te nemen aan de activiteiten en erbij te horen.”

“Een positieve benadering staat in onze aanpak centraal. Daarbij geven we het goede voorbeeld door rolmodellen in te zetten en hebben we oog voor het talent van de kinderen. We verleiden hen om mee te doen. Eens in de zoveel tijd halen wij fruit bij een lokale ondernemer aan het Kamperfoelieplein. Daarmee maken we de kinderen bewust van gezonde voeding. Zo dragen we bij aan een gezonde en veilige omgeving voor kinderen en jongeren.”

De jongerenwerkers WijZijn Op Straat vindt je iedere woensdag en vrijdag op het Kamperfoelieplein en het Zilverschoonplein. Op woensdag op het Kamperfoelieplein van 13.30-15.00 uur en Zilverschoonplein van 15.15-16.45 uur. Op vrijdag op het Zilverschoonplein, van 13.30-15.00 uur en Kamperfoelieplein van 15.15-16.45 uur.

Wil je meer informatie of ook een bijdrage leveren in de wijk? Neem dan contact op met Hilde Nuijtemans M: 06-48457125 of hilde.nuijtemans@wijzijntraversegroep.nl.

Stel uw vraag