Boodschappendienst

De boodschappendienst doet gratis boodschappen voor mensen die geen sociaal netwerk hebben en (tijdelijk of blijvend) niet goed in staat zijn zelf boodschappen te doen, bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke beperking. Deze persoon kan geen gebruikmaken van alternatieven, zoals het laten bezorgen van boodschappen, boodschappen bestellen via internet of boodschappen doen met hulp van familie, buren of kennissen

Hoe werkt de boodschappendienst?

De boodschappendienst is bedoeld voor mensen die door een geestelijke of lichamelijke functiebeperking niet in staat zijn zelfstandig boodschappen te doen. Een vrijwilliger gaat wekelijks individueel met de klant boodschappen doen. De dag en het tijdstip worden samen met de klant afgesproken. Wanneer de klant echt niet zelf mee kan is het ook mogelijk dat de vrijwilliger alleen de boodschappen haalt.

De boodschappendienst die uit vrijwilligers bestaat, doet boodschappen voor mensen die geen sociaal netwerk hebben en (tijdelijk of blijvend) niet goed in staat zijn zelf boodschappen te doen en geen gebruik kunnen maken van alternatieven zoals:

  • Boodschappen thuis laten bezorgen door de supermarkt;
  • Boodschappen bestellen via internet;
  • Hulp vanuit familie/buren/kennissen.

U komt voor de boodschappendienst in aanmerking als u niet in staat bent om zelfstandig boodschappen te doen als gevolg van medische aandoeningen en u geen gebruik kunt maken van de hierboven beschreven alternatieven. Aan de boodschappendienst zijn geen kosten verbonden, tenzij er speciale wensen zijn, dit dan in overleg met de vrijwilliger.

Om te kijken of u in aanmerking komt voor de boodschappendienst, kunt u contact opnemen met Vraagwijzer Bergen op Zoom. De Vraagwijzeradviseur, WMO consulent of Ouderenadviseur, beoordeeld of u in aanmerking komt voor de boodschappendienst.

Indien u inderdaad in aanmerking komt, wordt er door een medewerker van WijZijn Bergen op Zoom contact met u opgenomen om aan te geven dat er een vrijwilliger op huisbezoek gaat komen. In dit kennismakingsgesprek worden afspraken gemaakt over tijden, boodschappenlijstjes en geld. Ook wordt er afgesproken of de vrijwilliger de boodschappen alleen doet of samen

Stel uw vraag